Review: Ny Saft-smak

Ny Saft-smak

Den amerikanske tangentvirtuosen Jamie Saft dukker opp i stadig nye versjoner og nesten alle er like spennende.  by Tor Hammerø, October 19, 2018

Jamie Saft er med sin allsidighet og sitt tydelige uttrykk, uansett hvor han møter opp, en av de viktige pianostemmene anno 2018.

Trns:  Jamie Saft, with his versatility and distinctive expression, no matter where he meets, is one of the important piano voices in 2018.